Workshops.
Organiseren van workshops & showcases.

In samenwerking met ervaren mediadeskundigen organiseren wij workshops en showcases en geven wij toegepaste trainingen.

In groepsverband, of in één op één sessies, waarbij de nadruk altijd ligt op het gevoelsbeleving bij de doelgroep.


In deze workshops en showcases wordt ook vaak dieper ingegaan op de strategische achtergronden die een rol spelen bij het tot stand komen van de gekozen vorm van branding en imaging.

Deze seminars bieden meestal ook ruimte voor discussies die, onder invloed van onze panelleden, vaak tot verrassende resultaten leiden. Niet zelden worden nieuwe ideeën tijdens dit soort sessies geboren. Het naar elkaars programma luisteren en becommentariëren is een ander veel gebruikte methode om een eenduidiger geluid én gevoel naar de luisteraar te bereiken.